Verbetering doorstroming en veiligheid Nieuweweg Honselersdijk - Reacties

Gepubliceerd op 3 september 2021


Een groot deel van de N213 in het Westland is vernieuwd en verbreed om de doorstroming en veiligheid in het Westland te verbeteren. Nu ook de werkzaamheden aan het warmtenet door Trias Westland zijn afgerond kan de provincie starten met het laatste deel: de herinrichting van de Nieuweweg in Honselersdijk. Om de overlast te beperken zijn alle werkzaamheden op elkaar afgestemd.

Wat gaat er gebeuren?

In augustus, september en oktober wordt gewerkt rondom het kruispunt Rolpaal en op de Nieuweweg richting Poeldijk.

Nieuweweg - Fietspad

Augustus – 10 september

In juni is begonnen met de aanleg van het nieuwe fietspad langs de N213. Dit werk is begin september klaar. De damwand, ter hoogte van Nieuweweg 108, is eind augustus klaar. Fietsers kunnen de borden/omleiding volgen om naar Poeldijk te rijden.

Rolpaal

23 augustus - 24 september (‘s nachts)

Het kruispunt Rolpaal wordt aangepast, zodat de doorstroming verbetert. De verkeerslichten worden in de nacht aangepast, de middengeleiders (vluchtheuvels) worden opnieuw ingericht en er wordt gewerkt aan het fietspad. Dit gebeurt tussen 20:00 uur ‘s avonds en 06:00 uur ’s morgens. Zo blijft de N213 overdag bereikbaar voor het verkeer. Tijdens de nachtelijke werkzaamheden kunnen omwonenden geluidsoverlast ervaren.

Nieuweweg N213 - Rijbanen

6 september – 15 oktober

Vanaf 6 september wordt gewerkt aan de nieuwe inrichting van de N213. Naast de rijbaan wordt er aan de waterzijde een groenstrook gemaakt met een vangrail. Om veilig te kunnen werken, gebruikt de aannemer wegafzettingen. De huidige betonnen barrier wordt weggehaald.

Ter hoogte van Nieuweweg 106a wordt een stuk weg gerepareerd. Om dit werk uit te voeren, is de N213 van 6 september tot en met 12 september tussen 20:00 uur ’s avonds en 06:00 uur ‘s ochtends in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. Overdag maken we gebruik van een tijdelijk verkeerslicht. Woningen en bedrijven blijven bereikbaar. Door deze werkzaamheden kan ernstige verkeershinder ontstaan.

Vanaf 13 september zijn overdag beide rijrichtingen te gebruiken. In de avond en nacht is de rijbaan van Poeldijk naar Naaldwijk afgesloten. Verkeer wordt omgeleid. Bewoners, die langs het werkvak wonen, kunnen via de Rolpaal naar hun woning/bedrijf rijden. Bewoners die hun woning verlaten kunnen om veiligheidsredenen alleen rechts afslaan richting Poeldijk. Woningen en bedrijven kunnen alleen bereikt worden door bij de Rolpaal de Nieuweweg in te rijden.

Om onveilige situaties te voorkomen, zijn de boogbruggen over het water afgesloten van 6 september tot en met 17 oktober. De provincie realiseert zich dat dit voor overlast en extra reistijd zorgt, maar veiligheid staat voorop.

Weekendafsluiting Rolpaal - Poeldijk

15 oktober – 18 oktober

In het weekend van vrijdagavond 15 oktober tot maandagochtend 18 oktober is de Nieuweweg afgesloten voor al het verkeer. Bewoners kunnen hun woning bereiken via het fietspad.

Sommige producten zullen ook op zaterdag afgevoerd moeten kunnen worden, maar door het aanbrengen van het nieuwe asfalt en de belijning is het voor vrachtverkeer zeer beperkt mogelijk om de bedrijven te bereiken. De provincie is hierover in gesprek met de betrokken bedrijven en transporteurs.

Tijdens dit weekend wordt de huidige asfaltlaag verwijderd en worden nieuw asfalt en nieuwe belijning aangebracht. De aannemer werkt 24 uur per dag door en getracht wordt de overlast tot een minimum te beperken.

Nieuweweg

18 oktober – 29 oktober

Afronding van de laatste werkzaamheden. Geen overlast voor het verkeer en de omgeving.