Parallelstructuur A12overzicht wegen Parallelstructuur A12

Resultaten:

  • Betere bereikbaarheid van de regio en vergroten verkeersveiligheid.
  • Aansluiting op toekomstige Vredenburghlaan en (Verlengde) Bentwoudlaan.
  • Ontlasting van filegevoelig knooppunt Gouda op de A12 en regionale wegen zoals de N456 en N219.
  • Meer mogelijkheden voor automobilisten op traject Gouda-Den Haag
  • Samen met: Rijkswaterstaat, ProRail en gemeenten Waddinxveen, Zuidplas en Gouda.
  • Meer informatie: www.zuid-holland.nl/n457 en www.zuid-holland.nl/n451