Congres Financieren in netwerken
Dagvoorzitter Marijke Roskam heet de aanwezigen welkom

Dagvoorzitter Marijke Roskam heet de aanwezigen welkom.

0058

Gedeputeerde Rogier van der Sande opent het congres en geeft het belang aan van de innovatie in publieke financiering.

0066

Hoogleraar bestuursrecht Willemien den Ouden over de vernieuwingstrends in publieke financiering.

0080

Publieke financiering wordt steeds meer vormgegeven in publieke netwerken.

0010-Alex Brenninkmeijer

Lid van de Europese Rekenkamer Alex Brenninkmeijer bepleit naast de aandacht voor rechtmatigheid het belang van focus op het resultaat.

0043

Interdisciplinair onderzoek naar publieke financiering is van grote waarde gezien de huidige ontwikkelingen.

0099

Dagvoorzitter Roskam biedt de zaal de mogelijkheid vragen te stellen.

0111

(vlnr) Alex Brenninkmeijer, Willemien den Ouden, promovenda Catheel Pino en Rogier van der Sande.

0133

De zaal aan het woord.

0134

Brenninkmeijer en Den Ouden tijdens de pauze met elkaar in gesprek.

0147

Sandra van Heukelom en Amy Elzakkers van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.

0157

Workshop creatief subsidiëren waarbij subsidierelaties gelijkwaardig kunnen worden vormgegeven.

0162

De zaal mengt zich in de discussie.

0123

Sandra van Heukelom en Amy Elzakkers van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn tijdens de workshop.

0167

Hoogleraar Europees en internationaal aanbestedingsrecht Elisabetta Manunza.

0169

De deelsessie over het maatschappelijk aanbesteden versus subsidiëren.

0192

De workshop van Jacobine van den Brink (hoogleraar Europees en nationaal bestuursrecht Universiteit Maastricht) en Louise Verboeket (onderwijs- en onderzoekmedewerker Universiteit Maastricht).

0194

Workshop over juridische aspecten van de publieke prijsvraag om innovatieve projecten te stimuleren.

0202

Hoogleraar bestuurskunde Martijn van der Steen, NSOB-onderzoeker Jorren Scherpenisse en Frank Kenselaar van de gemeente Rotterdam over de ‘Right to challenge’.

0205

Right to challenge is het zogeheten ‘uitdaagrecht’ waarmee burgers en maatschappelijke organisaties in Rotterdam de overheid kunnen uitdagen om een publieke taak met bijbehorende budgetten aan hen over te dragen.

0232

Meten is weten, een workshop over de succeskansen en (maatschappelijke) impact van het netwerk.

0237

Een workshop door Saskia Keuzenkamp (bijzonder hoogleraar participatie en effectiviteit) en Sigrid Fiering (senior operational auditor Provincie Zuid-Holland).

0251

De zaal luistert aandachtig.

0262

Wat is de toegevoegde waarde van een penvoerder als niet één subsidieontvanger maar een samenwerkingsverband verantwoordelijk en aanspreekbaar is bij een subsidietraject.

0264

Een workshop door promovenda Catheel Pino.

0281

Cees Dekker (partner Nysingh advocaten-notarissen) in een workshop over het steunen van kleine maatschappelijke initiatieven tot 200.000 euro. In het Europese staatssteunrecht heet dit de-minimissteun.

0292

Hoe zit het als een samenwerkingsverband van meerdere ondernemingen meer dan 200.000 euro krijgt?

0297

Het subsidiëren van een netwerk vraagt een andere benadering dan een klassieke subsidierelatie: meer overleg, meer maatwerk.

0298

Hoe richt je als overheid je uitvoeringspraktijk daar op in?

0308

Een workshop door Klaas Kelly (senior business consultant gemeenten Eiffel) en Arnold Rosier (afdelingshoofd subsidiezaken Provincie Fryslân).

0164

Overzicht congres met de website op een groot scherm.