Eerste zonnepanelen voor proef op Slufter geplaatst

Gepubliceerd op 13 juli 2017Deze week zijn de eerste drijvende zonnepanelen geïnstalleerd in de Slufter, het depot voor verontreinigde baggerspecie op de Maasvlakte. Er zijn 4 bouwers van drijvende zonne-systemen in het Nationaal Consortium op water, waarin meer dan 30 partijen vertegenwoordigd zijn. De proef moet aantonen dat de ontwikkeling van drijvende zonne-systemen technisch en economisch haalbaar zijn op wateren met ruige condities zoals op de Slufter.

Daarnaast onderzoekt het consortium aan welke eisen dergelijke systemen moeten voldoen, zodat waterbeheerders er succesvol een vergunning voor kunnen afgeven. Deze proef is vorig jaar aangekondigd tijdens de Klimaattop van 26 oktober. Het is de bedoeling dat de proef op 1 september van start gaat. Als de proef succesvol is, onderzoeken Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam of het mogelijk is om op commerciële basis een grootschalig zonneveld op de Slufter te realiseren. Ook dit is afgesproken op de Klimaattop.

Zon en de elementen

De Slufter is een depot voor verontreinigd sediment van circa 250 hectare op de Maasvlakte. Vanwege de uiterst westelijke ligging van baggerdepot bevindt de Slufter zich op een van de meest zonrijke plekken in Nederland. Het is een ideale plaats voor de opwekking van zonne-energie. Maar de constructie moet wel bestand zijn tegen de elementen. Uit een eerdere proef is gebleken dat de condities op de Slufter zware constructieve eisen stellen aan de drijvende systemen. In de nieuwe proef worden deze ervaringen meegenomen. Naar inschatting kunnen op de Slufter zo’n 500.000 zonnepanelen geplaatst worden, met een vermogen van meer dan 100 MWp. Dit is gelijk aan duurzaam opgewekte stroom voor circa 30.000 huishoudens. Zo’n grootschalig drijvend zonnepark op de Slufter, wordt dan het grootste drijvende zonnepark van Nederland en Europa.

Deelnemers

De volgende organisaties maken deel uit van het consortium: Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, SEAC, provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Overijssel, gemeente Rotterdam, kennisinstellingen ECN, TNO en KNMI, energiebedrijf Eneco, netwerkbedrijven Alliander, Enexis en Stedin, STOWA, 7 waterschappen, 4 drinkwaterbedrijven, Texel4Trading, Wattco, Sunprojects en Sunfloat.


Proef drijvende zonnepanelen in de Slufter

Wattco begint met de installatie van drijvende zonnepanelen. Midden op de Slufter liggen de zonnepanelen van Texel4Trading, vast aan boeien.

Drijvend zonnepark op de Slufter

Volg @zuid_holland op Twitter