Begroting provincie, terinzageleggingIn de provinciale begroting staat waar de provincie haar geld aan uit gaat geven.
De provincie beschikt over drie belangrijke inkomstenbronnen:

  • De opcenten uit de motorrijtuigenbelasting;
  • De uitkering uit het Provinciefonds van het Rijk;
  • Bijdragen van derden.

Meer informatie vindt u bij meer informatie op onze webpagina Financiën.

Contact

De stukken kunnen door iedereen worden ingezien en zijn verkrijgbaar bij de provincie.

Heeft u een vraag dan kunt u bellen met het secretariaat van de afdeling Financiële en Juridische Zaken, telefoon 070 4416676, of een mail sturen naar mevr. T.M. van Kranen via tm.van.kranen@pzh.nl met uw vraag.

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Financiële en Juridische Zaken

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag