Badinrichting legionellapreventie, informatieplicht houderBent u zwembadhouder van een publiek zwembad? Dan bent u verplicht om risicoanalyses uit te voeren om een legionellabesmetting bij de zwembadbezoekers te voorkomen.

Om legionellabesmetting te voorkomen moeten alle badinrichtingen een risicoanalyse uitvoeren. Onder badinrichtingen vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings en sauna's) en medische zwembaden. De risicoanalyse is verplicht.
Blijkt uit de analyse dat er risicopunten zijn? Dan moet u verplicht een beheersplan en een logboek bijhouden. De provincie kan naar deze documenten vragen. De risicopunten moeten vervolgens elk half jaar opnieuw getest worden op legionellabacteriën.

Besmetting melden

Meld legionellabesmettingen via het contactformulier van de Omgevingsdienst Midden-Holland.

Voorwaarden

De risicoanalyse en eventueel het beheersplan moeten ter inzage bij de badinrichting liggen. De provincie kan vragen om deze op te sturen.

Aanpak

Een hulpmiddel bij de risicoanalyse is het 'Modelplan Legionellapreventie in zwembadwater'. U kunt dit document downloaden via de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Contact

De risicoanalyse en eventueel het beheersplan liggen voor de provincie ter inzage bij de badinrichting.

Met vragen kunt u bellen met de Omgevingsdienst Midden-Holland,  0885450000.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Telefoon 0885450000