Landinrichtingsplan, inzageEen landinrichtingsplan kan belangrijke gevolgen voor u hebben. Daarom kunt u een landinrichtingsplan kosteloos inzien bij de provincie. In een landinrichtingsplan zet de provincie hoe zij het landelijk gebied wil inrichten. Bijvoorbeeld waar er een plein is voor landbouw of natuur. In de voorbereidende fase wordt een landinrichtingsprogramma opgesteld. De provincie legt dit programma voor iedereen kosteloos ter inzage bij het provinciehuis, op de secretarie van de gemeenten en waterschappen in het gebied. Vooraf meldt de provincie de inzagemogelijkheid in de Staatscourant en in lokale dag- of nieuwsbladen.

Als de provincie het inrichtingsplan wil uitbreiden dan geldt dezelfde inzageprocedure. Bijvoorbeeld in het kader van een aanpassingsplan.

Contact

U kunt het landinrichtingsprogramma en het landinrichtingsplan inzien op het provinciehuis. Daarnaast kunt u het inzien bij de gemeenten en waterschappen in het gebied.

Met vragen kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum, telefoon: 0704416622, e-mail: zuidholland@pzh.nl.

Bezwaar en beroep

Iedereen kan tijdens de inzageperiode van 6 weken schriftelijk bezwaar indienen bij de provincie. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland

Postadres

Postbus 90602
2509 LP Den Haag