Grondwateronttrekking, provinciale heffingVoor het onttrekken van grondwater kan een heffing worden ingesteld door de provincie in de vorm van een provinciale belasting. U bent belastingplichtig indien u houder bent van een inrichting die is ingeschreven in het register van inrichtingen en die is aangewezen bij de verordening waaruit de belasting voortkomt. Als grondslag voor de heffing geldt de onttrokken hoeveelheid grondwater. Als water wordt geïnfiltreerd, wordt daarmee rekening gehouden bij het opleggen van de heffing. Enkele vormen van onttrekken van grondwater zijn wettelijk vrijgesteld van heffing, zoals het onttrekken van grondwater ten behoeve van landijsbanen, de sanering van het grondwater en het onttrekken ten behoeve van koude- en warmteopslag in de bodem.

Voorwaarden

U kunt de heffing opgelegd krijgen als u houder bent van een inrichting die is ingeschreven in het register van inrichtingen en die is aangewezen in de betreffende provinciale verordening.

Contact

U dient aangifte te doen bij de provincie waarin de inrichting is gevestigd. Voor de provincie Zuid-Holland is dat bij de Omgevingsdienst Haaglanden.
Heeft u een vraag, dan kunt u bellen met de contactpersoon van de afdeling Toetsing en Vergunningverlening, telefoon 0652884438 of mailen naar info@odh.nl.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Postadres

Postbus 14060
2501 GB Den Haag
Telefoon 070 218 99 00