Aanwijzing zwemlocaties, inzageDe provincie wijst ieder jaar zwemlocaties aan op haar grondgebied die tijdens het zwemseizoen gebruikt mogen worden. Het zwemseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober.

De provincie maakt eerst een aanwijzingsontwerp voor de zwemlocaties. U kunt dit aanwijzingsontwerp inzien bij de provincie tijdens de inzageperiode. U mag hier ook op reageren.

De provincie laat weten wanneer het ontwerp van de aanwijzing bekend is. Dit doet zij op haar eigen website en in de gemeenten waar de zwemlocaties liggen. Deze mededeling doet de provincie ook in 1 of meer kranten of huis-aan-huisbladen.

Voorwaarden

De zwemlocatie moet aan de volgende eisen voldoen:

  • De locatie wordt door een groot aantal personen bezocht.
  • Een locatie is niet 5 jaar achter elkaar in de klasse 'slecht' ingedeeld.

Contact

U kunt het ontwerp van de aanwijzing inzien bij de provincie.

Vragen kunt u mailen naar zwemwater@pzh.nl.

Termijn

De inzagetermijn duurt 6 weken. Na afloop van de inzagetermijn stelt de provincie de aanwijzing definitief vast. Zij maakt dit opnieuw binnen 2 weken bekend op de website.

Bezwaar en beroep

De inzagetermijn duurt 6 weken. U kunt binnen deze 6 weken schriftelijk of mondeling reageren op het ontwerp. Dit kan als u in de provincie woont of op een andere manier te maken heeft met de zwemlocatie. U krijgt dan persoonlijk bericht over de definitieve aanwijzing.

Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Water en Groen

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag