Inkoop
Wij zijn een toekomstgerichte en contrastrijke provincie, die werkt aan een optimale verhouding tussen economische, ecologische en sociaal-culturele doelen.

De per 1 juli 2016 gewijzigde Aanbestedingswet geeft regels voor de aanbesteding van opdrachten boven en onder de Europese aanbestedingsdrempels. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten in het 'Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016' het kader bepaald waarbinnen de provincie Zuid-Holland zal inkopen. Hierbij geldt dat de provincie opdrachten Europees aanbesteedt met een opdrachtwaarde vanaf €209.000 voor diensten en leveringen, en in principe vanaf €3.000.000 voor werken. Tevens gelden als algemene uitgangspunten transparantie, non-discriminatie. proportionaliteit en objectiviteit.

De provincie publiceert haar Europese en nationale aanbestedingen op www.TenderNED.nl. Belangstellenden kunnen hier terecht voor meer informatie.

Regeling klachtafhandeling aanbesteden

De provincie Zuid-Holland heeft een 'Regeling klachtafhandeling aanbesteden (pdf, 57 kB)' met als doel dat klachten snel en laagdrempelig worden afgehandeld. Het kan voorkomen dat bij u tijdens een aanbestedingsprocedure ontevredenheid ontstaat over hoe door de provincie in de aanbestedingsprocedure gehandeld wordt. Hierover kunt u op grond van deze regeling een klacht indienen met het Formulier Regeling klachtafhandeling aanbesteden provincie Zuid-Holland.