Evenementen op of aan het waterVoor het organiseren van evenementen in, aan of boven een provinciale vaarweg moet u zich wenden tot de provincie. Indien het een evenement betreft waarbij hinder of gevaar voor de scheepvaart kan ontstaan, of waarbij personen zich in het water bevinden dient u toestemming te vragen aan de provincie. Het gaat hierbij om kortdurende evenementen, zoals sprietlopen, paalvechten, kanowedstrijden, enzovoort.

Voorwaarden

Voor uw aanvraag gelden de volgende voorwaarden:

  • U wilt een kortdurend evenement organiseren in, aan of boven een vaarweg.
  • De vaarweg is in beheer bij de provincie.
  • De veiligheid en het vlotte verloop van de scheepvaart wordt niet in gevaar gebracht.

Met uw melding of verzoek om toestemming moet u zich wenden tot de provincie.

Contact

Heeft u een vraag? Dan kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur contact opnemen met Dienst Beheer Infrastructuur via 0704416611. Ook kunt u mailen naar

Bezwaar en beroep

Tegen deze beschikkingen staan bezwaar en beroep open. Meer informatie over bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

  • Binnenvaartpolitiereglement
  • Omgevingsverordening Zuid-Holland

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, Dienst Beheer Infrastructuur

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag