Ontgronding, schadevergoedingU kunt een schadevergoeding aanvragen voor schade die u lijdt door een ontgrondingsvergunning. Schade kunt u lijden, omdat u een vergunning aangevraagd heeft, maar deze niet krijgt. Ook kunt u schade lijden, omdat de vergunning wordt ingetrokken of gewijzigd.
Bent u niet de houder van de vergunning, maar lijdt u wel schade? Dan kunt u ook een schadevergoeding aanvragen.
De provincie kan een extern bureau om advies vragen over uw aanvraag.

Voorwaarden

De voorwaarden voor schadevergoeding zijn onder andere:

  • U heeft een ontgrondingsvergunning aangevraagd.
  • U heeft bezwaar gemaakt tegen een ontgrondingsvergunning.
  • U lijdt schade vanwege een ontgrondingsvergunning. Dit geldt ook voor schade die u in het verleden geleden heeft of in de toekomst zult lijden door een ontgrondingsvergunning.
  • De schade hoort niet of alleen gedeeltelijk voor uw rekening te komen.

Contact

U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie. Dit is de provincie die de beslissing heeft genomen over de ontgrondingsvergunning.
Heeft de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) de beslissing genomen? Dan vraagt u de schadevergoeding daar aan.

Termijn

De provincie neemt binnen 26 weken een besluit over uw aanvraag. Als extra onderzoek nodig is, kan het langer duren. De provincie houdt u op de hoogte.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instanties

Omgevingsdiensten

Bezoekadres

Plesmanweg 1-6
2597 JG Den Haag

Postadres

Postbus 20901
2500 EX Den Haag
venwinfo@postbus51.nl
Fax 070 3517895
Telefoon 070 3516171