Badinrichting oprichten, wijzigen of uitbreiden, meldingAls u een zwembad heeft of wilt beginnen, moet u dat melden bij de provincie waar het zwembad is of komt. Een wijziging of uitbreiding moet u ook melden. Onder de meldingsplicht vallen: openbare zwembaden en semi-openbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings en sauna's, maar ook  peuterbaden, medische baden en badinrichtingen in oppervlaktewater.

De omgevingsdienst Midden-Holland voert deze taak uit voor de provincie, in heel Zuid-Holland. U kunt daar de melding indienen en verdere informatie krijgen.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Telefoon 0885450000