Opheffing school Wet op de expertisecentra, kennisgevingDe directie van een school voor volwassenonderwijs is verplicht het opheffingsbesluit van de school of van een nevenvestiging aan diverse instanties en personen te melden. U meldt als directeur de schoolopheffing aan: de minister, de provincie en aan de Inspectie van het Onderwijs. U meldt het besluit binnen 2 weken na de beslissing. Meer informatie over de kennisgeving vindt u in de Wet op de expertisecentra.

Voorwaarden

De voorwaarden bij het opheffen van een school voor volwassenonderwijs zijn:

  • U maakt onderdeel uit van de directie van een school voor volwassenonderwijs. Hieronder vallen onder andere scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
  • Er is een beslissing genomen tot opheffing van de school.

Aanpak

De melding aan de minister doet u via een BRIN-mutatieformulier. Heeft u geen BRIN-mutatieformulier meer? Vraag dit formulier via e-mail op bij het Informatiecentrum Onderwijs (Ico): ico@duo.nl.

Contact

U doet de melding bij de provincie, de Inspectie van het Onderwijs, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), en voor een bijzondere school ook bij de gemeente.

Met vragen kunt u bellen met het secretariaat van bureau Maatschappelijke Participatie en Jeugd, telefoon 0704417286, of mailen naar samenleving@pzh.nl.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instanties

Provincie Zuid-Holland, afdeling Samenleving en Economie

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Bezoekadres

Park Voorn 4
3544 AC Utrecht

Postadres

Postbus 2730
3500 GS Utrecht
info@owinsp.nl
Fax 0306622091
Telefoon 0306690600