Verkeersbesluit, verzoek tot nemenIn verkeersbesluiten staan de regels waar weggebruikers zich op de openbare weg aan moeten houden. Iedereen mag een verzoek tot een verkeersbesluit indienen. Denkt u hierbij aan het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod. Meestal vraagt de beheerder van de weg om de verkeersbesluiten. Ook u kunt een verzoek indienen. Als een verkeersbesluit eenmaal genomen is, wordt het gepubliceerd en rechtstreeks verzonden naar de aanvrager.

Voorwaarden

U kunt een verzoek indienen als aan 1 of meer van de volgende voorwaarden is voldaan:

Het nemen van het verkeersbesluit is nodig voor:

  • de veiligheid op de weg;
  • het beschermen van weggebruikers en passagiers;
  • het in stand houden van de weg en het garanderen van de bruikbaarheid daarvan;
  • het garanderen van de vrijheid van het verkeer;
  • het voorkomen of beperken van overlast, hinder of schade door het verkeer;
  • het voorkomen of beperken van aantasting van het karakter of de functie van bepaalde objecten of gebieden door het verkeer.

Contact

U dient het verzoek in bij de beheerder van de weg. Bij provinciale wegen is dit de provincie. Daarnaast kunnen gemeenten, Rijkswaterstaat en de Waterschappen wegen beheren.

Met vragen kunt u bellen met het secretariaat van de dienst Beheer Infrastructuur 0704418955 / 0704418668, of mailen naar zuidholland@pzh.nl.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, Dienst Beheer Infrastructuur

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag