Oprichting/deelname vennootschappen door gemeenten, goedkeuring door provincieEen gemeente kan in het algemeen belang besluiten tot de oprichting of overnamen van een stichting, maatschap, vennootschap, vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij (verzekeringsonderneming). Dit besluit moet worden goedgekeurd door de provincie. Goedkeuring wordt alleen gegeven als het besluit niet in strijd is met het recht of het algemeen belang.

Voorwaarden

U moet als gemeente een besluit tot oprichting voorleggen als aan de volgende voorwaarde is voldaan:

  • U heeft het ontwerpbesluit laten beoordelen door de gemeenteraad.

Contact

De gemeente vraagt de goedkeuring aan bij de provincie.
Met vragen kunt u bellen met het secretariaat van bureau Bestuur en Toezicht, telefoon 0704416143, of mailen naar FTRA@pzh.nl.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, afdeling Bestuur

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag