Bomen kappen - Melding en ontheffingverlening houtopstandenDe Wet natuurbescherming (Wnb) voorziet in bescherming van houtopstanden. U mag niet zonder voorafgaande melding houtopstanden kappen of schade toebrengen aan bossen en andere houtopstanden. In de meeste gevallen bent u verplicht om vervolgens nieuwe bomen aan te planten. Zowel voor het indienen van een melding als het aanplanten van nieuwe bomen gelden specifieke regels. Deze zijn vastgelegd in de Wet natuurbescherming en de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland.

Contact

Voor meer informatie en het doen van een melding kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Haaglanden.

Houtopstanden kunnen tegelijkertijd of in plaats daarvan ook beschermd zijn op basis van een gemeentelijke kapverordening. U wordt om die reden geadviseerd om ook contact op te nemen met uw gemeente.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt