Milieubeheer, gedoogbeschikking
Voor het milieubeheer binnen de provincie gelden regels. Wanneer u niet kunt voldoen aan deze regels op het gebied van milieubeheer, dan kunt u onder bepaalde omstandigheden een gedoogbeschikking aanvragen bij de provincie. Een gedoogbeschikking is een besluit om tijdens een bepaalde periode niet tegen de activiteit op te treden.

De provincie Zuid-Holland heeft deze taak overgedragen aan de Omgevingsdiensten:

 • West-Holland
 • Midden-Holland
 • Zuid-Holland Zuid
 • DCMR (Rijnmond)
 • Haaglanden

Voorwaarden

U kunt een gedoogbeschikking aanvragen wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Er is sprake van een uitzonderlijke situatie, bijvoorbeeld een overmachts- of een overgangssituatie.
 • Er is een complete aanvraag voor een vergunning of een ontheffing ingediend bij de gemeente. Bovendien is er goede kans dat de vergunning of ontheffing wordt verleend.
 • De aanvrager dient de aanvraag voor een vergunning of ontheffing op tijd in.
 • Er zijn goede redenen voor de gedoogbeschikking.
 • De activiteit kan op verantwoorde wijze plaatsvinden.
 • De belangen van derden worden niet geschaad.
 • U toont schriftelijk het belang van de aanvraag aan. Dit belang weegt zwaarder dan het belang van strikte handhaving van de milieuregels.
 • U als bedrijf stelt een schriftelijke verklaring op waarin u aangeeft bereid te zijn de gestelde afspraken na te leven.

Contact

Met vragen kunt u bellen met de omgevingsdienst:

 • West-Holland: 0714083100
 • Midden-Holland: 0182545700
 • Zuid-Holland Zuid: 0787708585
 • DCMR (Rijnmond): 0102468080
 • Haaglanden: 0702189900

Termijn

Binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek wordt een beslissing genomen door de provincie.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Bijgewerkt


Uitvoerende instanties

Telefoon 0714083100
Telefoon 0182545700
Telefoon 0787708585
Telefoon 0102468080
Telefoon 0702189900