Grenscorrecties gemeente, goedkeuring
Een grenscorrectie is een wijziging van de gemeentegrens die naar verwachting niet zal zorgen voor een verandering van het aantal inwoners met of minder dan 10%. De reden voor de verandering kan zijn dat een locatie onderdeel is van 2 gemeenten. Denk hierbij aan een huis met de voordeur in 2 verschillende gemeenten of een camping die met 2 gemeenten zaken moet doen vanwege haar ligging.

In dat geval kan een ontwerp voor een grenscorrectie geschreven worden door de gemeenten. Dit ligt dan 8 weken ter inzage. Daarna stellen de gemeenteraden de herindelingsregeling vast.

De taak van de provincie is om de nieuwe gemeentegrens te beschrijven. Dit doet de provincie binnen 2 maanden na het vaststellen van die regeling. Deze grenzen zijn gelijk aan die op de kaarten van de herindelingsregeling. De provincie stelt bij een verrekening tussen gemeenten na een grenscorrectie of herindeling het bedrag en eventuele wijze van betaling vast.

De provincie is zelf ook bevoegd om een procedure voor een grenscorrectie te starten. De herindelingsregeling wordt in dat geval vastgesteld door Provinciale Staten.

Voorwaarden

Bij de herindelingsregeling zijn een of meer kaarten gevoegd waar op de wijzigingen van de provincie- of gemeentegrenzen zijn aangegeven.

Contact

Heeft u een vraag dan kunt u bellen met het secretariaat van de afdeling Bestuur en Beleidscoördinatie, telefoon 0704416143, of mailen naar .

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instanties

Provincie Zuid-Holland, afdeling Bestuur

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
Provincie