Badinrichting, ontheffing voorschriften
Badinrichtingen moeten voldoen aan eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Onder een badinrichting vallen openbare zwembaden, semi-openbare zwembaden (bijvoorbeeld in hotels, campings, sauna's, peuterbaden) en medische baden. Een badinrichting mag pas open voor het publiek als aan alle eisen is voldaan. Soms kunt u een ontheffing van 1 of meerdere voorschriften aanvragen. Bijvoorbeeld als u gaat verbouwen. Dan vraagt u een ontheffing voor de periode totdat nieuwbouw of verbouw heeft plaatsgevonden. U kunt een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Voorwaarden

De houder van een badinrichting kan een ontheffing aanvragen.

Aanpak

Stuur bij de aanvraag ook de reden waarom u vrijstelling wilt mee.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de provincie.

De Omgevingsdienst Midden-Holland neemt de aanvraag namens de provincie in behandeling.

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst van het verzoek een beslissing. De gemeente krijgt een mededeling over het besluit.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Telefoon 0182545700