Asbest eraf, zonnepanelen erop, subsidieLet op! Het subsidieplafond is momenteel bereikt door reeds ingediende subsidie aanvragen. U kunt momenteel geen aanvraag meer indienen.

De provincie heeft de Subsidieregeling asbest er af? Zon erop! 2017 vastgesteld waar ondernemers, instellingen of andere eigenaren met een groot dak subsidie kunnen aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen.

De grootdakbezitter moet dan minimaal 40 kWpiek aan zonnepanelen plaatsen en kan € 80,00 per kWp aan subsidie krijgen. De subsidieregeling loopt tot en met 2023. Het betreft alleen daken die vervangen moeten worden (of net zijn) omdat er asbest in verwerkt is. Let op: de subsidieaanvraag moet worden ingediend voordat de zonnepanelen worden geplaatst!

Activiteiten

Subsidie wordt verstrekt voor de koop en de installatie van zonnepanelen op een dak waarvan het asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking ten hoogste12 maanden voor de datum van de aanvraag voor subsidie is verwijderd of nog verwijderd moet worden.

Voorwaarden

De regeling is voor iedereen geldig, behalve voor publiekrechtelijke rechtspersonen.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  1. de aanvrager is eigenaar of pachter van het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd;
  2. het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd is gelegen in de provincie Zuid-Holland;
  3. het aantal m2 zonnepanelen dat via deze regeling worden gesubsidieerd, mag niet het aantal m2 van de verwijdering van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking overschrijden;
  4. de zonnepanelen hebben een totale capaciteit van tenminste 40 kilowatt-piek;
  5. de subsidie wordt gebruikt voor de koop en de installatie van nieuwe zonnepanelen;
  6. het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd is gelegen op hetzelfde postadres als het dak waarvan het asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking is verwijderd.

De aanvraag wordt pas door de provincie in behandeling genomen als deze volledig is.

Aanpak

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u op de webpagina subsidies. Naast de regels van de specifieke regeling zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Contact

Met vragen kunt u terecht bij het Klantcontactcentrum, via of via 0704416622.

Termijn

De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij niet volledige aanvragen krijgt de aanvrager alleen dan de gelegenheid om de aanvraag volledig te maken als het subsidieplafond nog niet is overschreden door eerder ingediende volledige aanvragen. De datum waarop de aanvraag volledig is geldt als datum van binnenkomst. Toewijzing vindt plaats als het subsidiebudget nog niet is uitgeput en als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden.

Bezwaar en beroep

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor deze subsidieregeling bedraagt €850.000,00. De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste €100.000,00.

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, programmateam Energietransitie en bureau subsidies

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag