Gebiedsprogramma's groen Zuid-Holland 2016 (Sgg), subsidieDeze subsidieregeling is, uitsluitend voor wat betreft de groene gebiedsprogramma’s, de opvolger van de Uitvoeringsregeling Groen Zuid-Holland 2014 (URG) en is ontworpen om meerjarige programma’s van de landschapstafels beter en met name flexibeler te kunnen faciliteren.

Het is niet meer mogelijk voor deze regeling aan te vragen. Inmiddels is helder geworden dat deze regeling geen vervolg meer krijgt.

Voorwaarden

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door de penvoerders van de landschapstafels tussen 21 november 2016 en 8 december 2016.

Voor initiatiefnemers is het nodig om hun plannen over natuur- en recreatieontwikkeling voor te leggen aan de landschapstafel van het desbetreffende gebied. De reden is dat nieuwe initiatieven moeten passen in het meerjarenprogramma. Maak daarom een gebiedsafspraak met een van de landschapstafels groen en recreatie. De groene gebiedsregisseurs van de provincie kunnen hierbij behulpzaam zijn. Voor meer informatie stuurt u een e-mail naar .

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u onder Subsidiestelsel. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Contact

Voor informatie stuurt u een e-mail naar .

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland

Postadres

Postbus 90602
2509 LP Den Haag