Wet- en regelgeving
De provincie Zuid-Holland heeft verschillende mogelijkheden om subsidies te verstrekken. De provincie doet dat in principe op basis van regelingen die eisen stellen aan het doel van een subsidie, de reikwijdte en de criteria voor het verstrekken van de betreffende subsidie voor een bepaald beleidsterrein.

De provincie verstrekt subsidies vanuit vier verschillende hoedanigheden:

  • Subsidies vanuit een wettelijke taak
  • Rijkssubsidies gedelegeerd aan de provincie
  • Subsidies specifiek uit eigen beleid en middelen
  • Europese subsidies

Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen in principe steeds de regels van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van toepassing.

Subsidieverplichtingen

Bij subsidieverstrekking kan worden verzocht dat de subsidiënt bij publicaties:

  • het provinciale logo gebruikt
  • vermeldt dat de activiteit wordt gesteund door de provincie Zuid-Holland

Het provinciale logo vindt u op de webpagina Huisstijl, vlag en wapen.

Meer informatie

In principe worden alle subsidieregelingen van de provincie Zuid-Holland uitgevoerd door Bureau Subsidies. Met vragen kunt u bellen naar het Klantencontactcentrum, via 0704416622. U kunt uw vraag ook stellen via het contactformulier.