Tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland, subsidieDe provincie Zuid-Holland is mede-initiatiefnemer van het Human Capital akkoord Zuid-Holland. Insteek van dat akkoord is om het Zuid-Hollands bedrijfsleven te ondersteunen in hun zoektocht naar voldoende en gekwalificeerd personeel, werknemers bij-, her- of om te scholen, het bestaande arbeidspotentieel beter te benutten en het organiserend vermogen en de uitvoeringskracht te vergroten. Werkgevers en werknemers worden met deze insteek voorbereid op de nieuwe economie.

Hiermee draagt de provincie Zuid-Holland bij aan een structurele versterking van de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt.

Daarnaast wil de provincie Zuid-Holland perspectief bieden voor een groep die hard geraakt wordt door de Coronacrisis. Het betreft de groep die onlangs een diploma heeft behaald en zich (voor het eerst) op de arbeidsmarkt begeeft.

Met deze subsidieregeling stelt de provincie Zuid-Holland middelen beschikbaar voor ondernemingen die juist deze personen een arbeidsovereenkomst aanbiedt. Het voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten van de werknemer gedurende het eerste jaar.

De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

Aanvrager

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan de onderneming die de arbeidsovereenkomst afsluit.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen is er een ondertekende arbeidsovereenkomst van minimaal een jaar met een omvang van minimaal 80% van een voltijd arbeidsovereenkomst nodig. Dit moet ondertekend zijn door de werkgever en de werknemer.

De subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van het jaarsalaris gedurende het eerste jaar van aanstelling van de werknemer.

Voor alle voorwaarden: zie de Subsidieregeling tegemoetkoming loonkosten onlangs gediplomeerden Zuid-Holland.

Aanpak

Meer informatie over de procedure rond aanvraag, (tussentijdse) verantwoording, meldingsplicht en vaststelling van subsidies vindt u op de pagina subsidies. Naast de regels van de specifieke regeling, zijn op subsidieverstrekkingen ook de regels van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 van toepassing.

U kunt digitaal of per post een subsidieaanvraag indienen. Voor een digitale aanvraag maakt u gebruik van het ‘e-formulier’, voor een aanvraag per post gebruikt u het ‘aanvraagformulier’.

Contact

Met vragen neemt u contact op met bureau Economische Zaken met Ron Brans, via 

Termijn

Aanvragen kunnen vanaf 1 januari 2021 worden ingediend. De aanvraagperiode sluit op 31 december 2021.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Subsidie

Het subsidieplafond bedraagt €1.500.000

Bijgewerkt