Luchtvaart, Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik, ontheffing
Het is verboden om buiten een luchthaven op te stijgen of te landen met een luchtvaartuig. Luchtvaartuigen zijn bijvoorbeeld helikopters, paragliders en zweefvliegtuigen. U heeft een 'tijdelijk en uitzonderlijk gebruik' (TUG-)ontheffing nodig als u ontheffing van dit verbod wilt.

Voorwaarden

De luchtvaartuigen waarvoor u ontheffing kunt krijgen, zijn:

 • helikopters
 • luchtballonnen
 • zweeftoestellen
 • micro light aeroplanes (mla's)
 • onbemande luchtvaartuigen (drones) met een gewicht van 25 kg tot 150 kg
 • watervliegtuigen
 • landbouwluchtvaartuigen
 • luchtschepen
 • vliegtuigen voor luchtshow

U krijgt een TUG-ontheffing als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De ontheffing is voor een van de hierboven genoemde luchtvaartuigen;
 • Er is schriftelijke toestemming van de grondeigenaar;
 • De burgemeester van de gemeente waar het terrein is gelegen, is akkoord ten aanzien van de openbare orde;
 • Het terrein voldoet aan de eisen uit de Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen;
 • Het terrein is gelegen buiten 250 meter van aaneengesloten woonbebouwing (met uitzondering van de zogenaamde generieke tug-ontheffing);
 • Het terrein ligt buiten aangewezen natuur- en stiltegebieden;
 • De aanvraag voldoet aan de (overige) voorschriften van de Beleidsregel landen op en opstijgen van terreinen anders dan van luchthavens Zuid-Holland 2013.

Voor een modelvliegtuig en drones tot een gewicht van 25 kg heeft u geen ontheffing nodig. Voor het starten met een luchtballon en een paramotor met voetstart is evenmin een tug-ontheffing vereist, indien het te gebruiken terrein meer dan 12 dagen per kalenderjaar zal worden gebruikt. In die gevallen is een verklaring van geen bezwaar nodig van de burgemeester in wiens gemeente het beoogde terrein is gelegen.

Aanpak

U kunt het standaard aanvraagformulier gebruiken.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, die namens de provincie de aanvragen afhandelt. Voor de contactgegevens, zie de rechterkolom. Als u een email stuurt naar neemt de DCMR contact met u op.

Termijn

De DCMR beslist binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek op uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bij de provincie bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina  Bezwaar tegen beslissing provincie.

Bent u het niet eens met de uitspraak? U kunt binnen 6 weken beroep aantekenen bij de rechtbank Den Haag.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Formulieren

Uitvoerende instantie

Postadres

Postbus 843
3100 AV Schiedam
Telefoon 010 246 80 00