Gescheiden houden afvalstoffen gericht tot 'vervoerder', ontheffingBedrijven die afvalstoffen vervoeren zijn verplicht die afvalstoffen die gescheiden zijn aangeboden ook gescheiden te houden van niet tot die categorie behorende afvalstoffen en andere stoffen. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing geven van deze verplichting. Het gescheiden houden van categorieen afvalstoffen bevordert de nuttige toepassing van afvalstoffen

Voorwaarden

Het niet gescheiden houden van afvalstoffen mag niet leiden tot een laagwaardiger verwijdering van die afvalstoffen zoals is vastgelegd in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP).

Contact

U dient het verzoek om ontheffing in bij de Omgevingsdienst in uw regio.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Bijgewerkt


Uitvoerende instanties

Telefoon Telefoon 0714083100
Telefoon 0787708585
Telefoon 0182545700
Telefoon 0102468080
Telefoon 0702189900