Milieubeschermingsgebieden voor grondwater, ontheffing