OntgrondingsvergunningIedereen die de bodem gaat afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Ontgronding betekent dat u de bodem afgraaft en daardoor verlaagt. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. U haalt hierbij een grondlaag weg zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn:

  • zandwinning;
  • waterberging; en
  • natuurontwikkeling.

U moet de ontgrondingsvergunning altijd aanvragen. Ook als u de bodem tijdelijk verlaagt. In een aantal gevallen geldt er een vrijstelling. Kijk hiervoor bij Ontgronding, vergunningsvrij.

Raadpleeg ook de de Ontgrondingenverordening 1998 Zuid-Holland en de Beleidsnota Ontgrondingen.

Voorwaarden

De voorwaarden om een ontgrondingvergunning te krijgen zijn onder andere:

  • de ontgronding komt overeen met het bestemmingsplan, en
  • de eigenaar van de grond geeft toestemming voor de ontgronding.

Aanpak

U geeft de volgende informatie aan bij uw aanvraag:

  • soort werkzaamheden dat u wilt uitvoeren en de plaats (adres);
  • hoeveelheid en diepte van de ontgronding;
  • soort materiaal dat u gaat afgraven;
  • datum waarop u begint met ontgronden en de (geschatte) duur;
  • adresgegevens en toestemming van de grondeigenaar.

Contact

In Zuid-Holland behandelt de Omgevingsdienst Haaglanden namens Gedeputeerde Staten de aanvragen voor een ontgrondingsvergunning.

Alleen voor ontgrondingen in rijkswateren moet u een ontgrondingsvergunning aanvragen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu .

Met vragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Haaglanden, telefoon: 0702189900.

Termijn

De provincie neemt binnen 26 weken een besluit over uw aanvraag.

Kijk voor meer informatie bij Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit over uw aanvraag. Kijk voor meer informatie op de webpagina Bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instanties

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag

Postadres

Postbus 14060
2501 GB Den Haag
Telefoon 0702189900

Bezoekadres

Plesmanweg 1-6
2597 JG Den Haag

Postadres

Postbus 20901
2500 EX Den Haag
venwinfo@postbus51.nl
Fax 0703517895
Telefoon 0703516171