Bijzonder transport provinciale vaarweg, ontheffingDe provincie beheert onder andere (beroeps)vaarwegen. Er gelden regels voor de maat van schepen die hierop varen. Is uw schip met inbegrip van de lading groter dan de maximaal toegestane afmetingen? Of wilt u een bijzonder transport over het water doen? Dan moet u hiervoor toestemming vragen.

De provincie Zuid-Holland beheert de volgende vaarwegen: Delftse Schie, Rijn-Schiekanaal, Haagse Trekvliet, Korte Vlietkanaal, Rijn naar Katwijk, Additioneelkanaal, Leidse Trekvliet tot de Trekvlietbrug, Oude Rijn van Leiden naar de grens met de provincie Utrecht (door Alphen aan den Rijn), de Zijl, de vaargeul door de Kagerplassen, Heijmanswetering, Woudwetering, het Paddegat, vaargeul door het Braassemermeer, Oude Wetering, Aarkanaal, de Gouwe, het Merwedekanaal en de Verbindingskanaal.

Let op: Leges per 1 januari 2021

Met ingang van 1 januari 2021 brengen wij een bedrag in rekening als u een aanvraag doet. Wilt u weten welk bedrag dit is? Bekijk de tarieventabel met de tarieven.

In welke gevallen is een ontheffing benodigd?

  • U wilt de vaarweg gebruiken voor een bijzonder transport (Binnenvaartpolitiereglement, conform  artikel 1.21).
  • De afmeting van uw vaartuig overschrijdt de maximaal toegestane afmetingen uit het Afmetingenbesluit Provinciale vaarwegen Zuid-Holland.
  • De vaarweg die u wilt gebruiken is in beheer bij de Provincie Zuid-Holland.
  • U heeft onderzocht of uw transport past op de gekozen vaarroute.

Aanpak

U moet eerst een onderzoek naar de vaarweg laten doen. Het onderzoek maakt duidelijk of de vaarweg die u wilt gebruiken, geschikt is. Ook staan er eventuele maatregelen in het onderzoek. Daarna kunt u ontheffing aanvragen.

Contact

Vanaf januari 2016 dient u voortaan één aanvraag in bij het DLBT (digitaal loket bijzonder transport) van Rijkswaterstaat. Vervolgens zal uw aanvraag worden doorgezet naar verschillende vaarwegbeheerders waardoor u de beslissingen van alle vaarwegbeheerders gebundeld zal ontvangen. De ontheffing vraagt u aan via het aanvraagformulier op de website van Rijkswaterstaat. Meer algemene informatie over bijzonder transport over water en het digitaal loket, treft u eveneens op de website van Rijkswaterstaat.

Heeft u een vraag? Dan kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur contact opnemen met Rijkswaterstaat op het telefoonnummer 088 – 797 40 50 of met Dienst Beheer Infrastructuur op het telefoonnummer 070 – 441 66 11. Ook kunt u mailen naar of

Termijn

De provincie neemt binnen 8 weken na ontvangst een besluit over uw aanvraag. De praktijk leert dat dit in sommige gevallen sneller kan, dit is afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag. U heeft zelf een belangrijke verantwoordelijkheid voor het tijdig indienen van de aanvraag. Op grond van artikel 4:14 van de Algemene wet bestuursrecht behoudt de provincie zich het recht voor het besluit eenmalig met een redelijke termijn te kunnen verdagen.

Bezwaar en beroep

Tegen deze beschikkingen staan bezwaar en beroep open. Meer informatie over bezwaar tegen beslissing provincie.

Wet- en regelgeving

Bijgewerkt


Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, Dienst Beheer Infrastructuur

Postadres

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag