Circulaire economie
De provincie Zuid-Holland werkt aan een schone en innovatieve economie die toekomstbestendig is. Daarbij gaan schoon en innovatief hand in hand. Zo worden er binnen de provincie nieuw oplossingen bedacht waarbij afval geen afval meer is, maar grondstof. En zo zijn er meer voorbeelden van hoe er gewerkt wordt aan een zogeheten circulaire bio-economie. Dat gebeurt binnen het bedrijfsleven, de vele Zuid-Hollandse kennisinstellingen en de overheid.

De provincie investeert in de acties die zij ondernemen en verbindt de partijen die het voortouw nemen richting de transitie naar een ciculaire en op biobased grondstoffen gebaseerde economie. Dat maakt de provincie sterker én zorgt ervoor dat de regio kan blijven concurreren op wereldniveau.


ACCEZ

ACCEZ is een kennis- en innovatieprogramma van de provincie, het Zuid-Hollandse bedrijfsleven en universiteiten om de overgang naar de circulaire economie te versnellen.