Ruim één miljoen euro voor samenwerking innovatieve MKB’ers Zuid-Holland

Gepubliceerd op 15 januari 2018High Tech kassen, circulaire hotel- en kantoorruimten en sensortechnologie in sectoren zoals de bloementeelt: 47 Zuid-Hollandse MKB-ondernemers gaan samenwerken aan 4 projecten om dit te realiseren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) stellen samen hier ruim één miljoen euro aan ondersteuning voor beschikbaar.

De 4 projecten (zie documentenvenster) brengen ondernemers uit uiteenlopende branches samen. Door elkaars kennis te benutten, komen toepassingen tot stand die bijdragen aan de transitie naar de nieuwe economie. Een economie waar technologieën als big data, 3D-printing, sensortechnologie en robotisering een rol spelen. De 47 ondernemingen maken in deze vier projecten gebruik van deze technologieën.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Zuid-Holland) en MRDH-bestuurslid Maarten Struijvenberg reikten maandag 15 januari de financiële ondersteuning uit tijdens een werkbezoek aan The Green Village in Delft.

Kracht van de regio

Het ministerie van EZK, de provincie en de 23 gemeenten in de Metropoolregio zetten ieder op hun eigen manier stappen om innovatief MKB in de regio de stimuleren. Deze gezamenlijke financiële ondersteuning komt beschikbaar via een regionale variant van de Innovatie Prestatie Contracten, een landelijke regeling van het ministerie die gezamenlijke innovatieprojecten van tien tot twintig bedrijven ondersteunt. Voor het eerst is deze regeling nu toegespitst op de kracht en ambities van een regio. Zuid-Holland kent veel innovatieve bedrijven die zichzelf én de regio kunnen versterken door samen te werken en de regio zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst.

Fieldlabs als testomgeving

De 4 projecten kunnen de expertise van de zogenoemde Fieldlabs in Zuid-Holland benutten. Dat zijn werkplekken waar bedrijven en kennisinstellingen nieuwe technologieën in praktijksituaties kunnen ontwikkelen, testen en demonstreren. De kennis en faciliteiten van deze fieldlabs ondersteunen ondernemers in hun innovatieambities en zorgen ervoor dat zij hun producten en diensten sneller naar de markt kunnen brengen.

De toekenning van de subsidies werd dan ook bekend op The Green Village, een proeftuin en fieldlab voor duurzame innovaties op de campus van de TU Delft, waar onder andere voor studenten circulaire testwoningen zijn gebouwd. Andere voorbeelden van ‘Smart Industry’ fieldlabs in Zuid-Holland zijn de Duurzaamheidsfabriek en het RAMLAB, een 3D-printer die reserveonderdelen voor schepen produceert. De verbinding tussen ondernemers en de fieldlabs draagt bij aan een nieuw economisch perspectief.


Volg @zuid_holland op Twitter