Noorderwind




Uitdaging: afval omzetten in nieuwe producten

Noorderwind faciliteert design sprints om duurzame innovatie te versnellen. Door hun expertise in circulaire economie, upcycling en productontwikkeling, support Noorderwind bedrijven kansen te vinden voor hun afvalstromen. Een bedrijf formuleert een uitdaging: Noorderwind brengt de juiste expertise en ontwerpers bij elkaar om een team van een bedrijf aan te vullen. Door deze methode toe te passen in het innovatieproces, hoopt zij de kans op succes van eind producten van bedrijven te vergroten.


Noorderwind logo

Meer informatie