uHoo
Uitdaging: het meten van de luchtkwaliteit

uHoo is gedreven om mensen te voorzien van technologie om te begrijpen welke lucht ze inademen en om ze in staat te stellen om met deze kennis een gezonder thuis of werkomgeving te creëren. uHoo gebruikt 9 sensoren waarmee het binnenshuis de luchtkwaliteit van de inwoners van Zuid-Holland kan meten. Door binnen te meten wordt de burger zich direct bewust van de luchtkwaliteit in zijn/haar leefomgeving, terwijl de provincie een beter inzicht krijgt door de combinatie van de verschillende meetpunten in de regio. Op die manier wordt niet alleen data vergaard, maar ook een eerste aanzet gegeven tot bewustwording en gedragsverandering bij mensen die ontdekken dat lucht niet altijd schoon is.


logo uhoo

Meer informatie