Gedeputeerden maken kennis met campusontwikkeling DSM Delft

Gepubliceerd op 3 oktober 2018Gedeputeerde Staten hebben een bezoek gebracht aan de vestiging van DSM en Bioprocess Pilot Facility in Delft. Het bezoek stond in het teken van toekomstplannen, waaronder de doorontwikkeling van de Biotech Campus Delft. Belangrijk voor de Zuid-Hollandse economie.

De Biotech Campus Delft is een biotechnologiepark dat open is voor alle bedrijven en onderzoeksinstellingen op het gebied van industriële biotechnologie. Doordat wetenschappers en bedrijven daar samenwerken, kennis en diensten uitwisselen en over de juiste infrastructuur beschikken kunnen innovaties verder worden ontwikkeld tot nieuwe producten of diensten. De Bioprocess Pilot Facility speelt daarbij een cruciale rol in het opschalen van biobased en circulaire processen tot commerciële schaal. Daarmee levert de campus een mooie bijdrage aan de innovatieve economie van Zuid-Holland. De provincie onderschrijft deze manier van samenwerken en heeft destijds dan ook geïnvesteerd in de ontwikkeling.

Vervolgstappen en verduurzaming

Tijdens het bezoek is gesproken over mogelijke vervolgstappen voor de campus. Daarbij ging het niet alleen over bijdrage aan de economie, maar bijvoorbeeld ook over de ruimtelijke inpassing van de campus. Ook was er in het bijzonder aandacht voor de verduurzaming van DSM. DSM zet concrete stappen om komende jaren over te stappen van gas naar duurzame energiebronnen en heeft de ambitie op termijn een volledig CO2-neutrale faciliteit te ontwikkelen. De provincie steunt deze ambitie en wil hierin graag samen met DSM optrekken.

Met zo’n 1200 medewerkers, waarvan bijna de helft in Research & Development, is DSM een belangrijke werkgever in de regio. Om de groei en ontwikkeling van DSM in relatie tot haar omgeving zorgvuldig te faciliteren is de provincie betrokken bij de toekomstige ontwikkeling van DSM. Zo werkt de provincie met haar partners aan een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland.


Volg @zuid_holland op Twitter