Biobased Economy
De komende jaren neemt het belang van plantaardig materiaal als hernieuwbare grondstof toe. Niet alleen bij ons, maar wereldwijd. Een ‘biobased economy’ vervangt fossiele grondstoffen door biomassa.

Zuid-Holland heeft met zijn tuinbouw, logistiek en (bio)chemische industrie een uitstekende uitgangspositie om aan kop te gaan bij de transitie naar een biobased economy.

Strategie

De Zuid-Hollandse strategie is erop gericht om een zo hoog mogelijk toegevoegde waarde uit elke kilo biomassa te halen. Dat betekent meestal een reis langs verschillende bedrijven. Via processen als fermentatie, vergisting en extractie worden zoveel mogelijk waardevolle stoffen uit de biomassa gehaald. Zo ontstaan chemische (half)producten, transportbrandstoffen en uiteindelijk ook elektriciteit en warmte. De cascade gaat van de top van de piramide naar beneden.

Zuidwest-Nederland als spil

Die nieuwe economie biedt grote kansen voor onze bedrijven. De provincie wil dat Zuid-Hollandse bedrijven hun leidende rol verder versterken. Zuid-Holland huisvest een ideale combinatie van chemische/biotechnologische industrie, hoogtechnologische tuinbouw en toonaangevende kennisinstellingen op het gebied van life sciences, cleantech en biotech. Bovendien zijn vraag en aanbod van energie in Zuid-Holland sterk geconcentreerd. Dat alles maakt dat onze provincie, met daarbinnen het Rotterdamse Haven- en industriegebied, alles in huis heeft voor een bloeiende biobased economy. Samen met onze buurregio's Brabant en Zeeland hebben we ambitie om door te groeien tot dé Europese biobased spil.

Rol van de provincie

Bedrijven maken de economie, dat geldt ook voor de biobased economy. De overheid past een stimulerende, faciliterende en verbindende rol. Met dat doel brengt de provincie Zuid-Hollandse bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen. En we gaan een stap verder. De provincie wil een mede-ontwikkelende partij zijn. Onderzoek wijst uit dat vernieuwing van de economie vooral bij MKB-bedrijven begint. Vaak over sectorgrenzen heen, in een soort van kruisbestuiving. Daarom krijgen Zuid-Hollandse MKB-bedrijven die cross-sectoraal vernieuwen, alle ruimte en ondersteuning.

Samenwerking

De provincie werkt aan vergroening van de chemie en richt zich op hoogwaardige plantinhoudstoffen afkomstig uit de tuinbouw. Zij realiseert haar doelen in samenwerking met sterke netwerken. Zo is Zuid-Holland vertegenwoordigd in het Netwerk Biobased Delta, waarin de triple helix van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland samenwerkt om van Zuidwest-Nederland een biobased topregio te maken. Specifiek voor plantinhoudstoffen wordt samengewerkt met het Kenniscentrum Plantenstoffen. In Europees verband heeft Zuid-Holland een leidende rol in het Vanguard-initiatief en nemen wij deel aan het Bio-economy Panel.


Bekijk de film over Biobased Economy

Europese samenwerking

Ook interessant