ACCEZ
ACCEZ

ACCEZ is een kennis- en innovatieprogramma van de provincie, het Zuid-Hollandse bedrijfsleven en universiteiten om de overgang naar de circulaire economie te versnellen. ACCEZ doorbreekt barrières voor het bedrijfsleven en levert nieuwe kennis op over de circulaire economie. Zo draagt ACCEZ bij aan de toegang tot een circulair Zuid-Holland. De provincie investeert tot 2022 €5 miljoen euro in het programma. Universiteiten en het bedrijfsleven leveren kennis, kunde en menskracht.


Transitieopgave Binckhorst Noordwest

Transitieopgave Groene Hart Circulair

Lanceringsevent 5 april

Lanceringsevent 5 april
Lanceringsevent 5 april
Lanceringsevent 5 april
Lanceringsevent 5 april
Lanceringsevent 5 april
Lanceringsevent 5 april
Lanceringsevent 5 april
Lanceringsevent 5 april
Lanceringsevent 5 april
Lanceringsevent 5 april

Tweet mee met #ACCEZ

Logos accez