ACCEZACCEZ is een kennisprogramma van de provincie Zuid Holland, het Zuid-Hollandse bedrijfsleven en universiteiten om de overgang naar de circulaire economie te versnellen. ACCEZ doorbreekt barrières voor het bedrijfsleven en levert nieuwe kennis op over de circulaire economie. Zo draagt ACCEZ bij aan de toegang tot een circulair Zuid-Holland. De provincie investeert tot 2022 €5 miljoen in het programma. Universiteiten en het bedrijfsleven leveren kennis, kunde en menskracht.


Transitieopgave Groene Hart Circulair

In deze Transitieopgave helpen we ondernemers met een veelbelovende toepassing van reststoffen. Deze kunnen namelijk hergebruikt worden in productieprocessen of bijdragen aan een oplossing voor de bodemdaling in het Groene Hart. Tot nu toe stokt de uitvoering door juridische belemmeringen. ACCEZ onderzoekt hoe die kunnen worden weggenomen.

Transitieopgave Binckhorst Noordwest

Er liggen grootschalige ontwikkelingsopgaven in de omgeving van het Provinciehuis. Bijvoorbeeld op voormalig industrieterrein de Binckhorst. Verschillende partijen willen een deel van het terrein transformeren tot een circulair woon- en werkgebied. ACCEZ helpt bij de uitdagingen die zij tegenkomen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het ACCEZ-programma kijk dan op de website. Heb je vragen voor ACCEZ? Neem dan contact op met Judith Schueler via: .

Logos accez