Connectiviteit BrigadeDe Connectiviteit Brigade heeft als doel om de digitale infrastructuur in Zuid-Holland te verbeteren. Dit gebeurt door versnelde aanleg van 5G en glasvezel. De provincie is hiervoor een samenwerking gestart met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

Digitale veranderingen

Een goede digitale infrastructuur (connectiviteit) is cruciaal voor de regionale economie en bovendien van groot maatschappelijk belang. Zorg, scholing en werken op afstand zijn niet meer weg te denken. Deze ontwikkelingen brengen grote veranderingen mee in de manier waarop we samenwerken. We bereiden ons voor op een toekomst waarin nieuwe technologieën en innovaties vragen om een goede digitale infrastructuur.

Samenwerking digitalisering

De Connectiviteit Brigade verbindt partijen, informatie en mankracht in Zuid-Holland. Zodat we samen op een snelle en effectieve manier een gezamenlijke toekomstbestendige infrastructuur creëren. In 2020 heeft de Brigade verschillende gemeenten geholpen bij digitalisering. Knelpunten zijn gesignaleerd, relevante informatie is verzameld en verwerkt tot werkdocumenten. Graag deelt de Connectiviteit Brigade de opbrengst met andere gemeenten. De 3 thema's digitaliseringsstrategie en snel vast en mobiel internet staan centraal.


Snel vast internet

Snel mobiel internet

Contact

Neem voor vragen en aanmelding van je gemeente voor de Connectiviteit Brigade contact op met Tayra Algera: .