5G en glasvezel voor gemeentenGoede digitale connectiviteit is een belangrijke randvoorwaarde voor onze economie. Ook zullen we ons moeten voorbereiden op de toekomst waarin nieuwe technologieën en innovaties om een goede digitale infrastructuur vragen.

Een belangrijk onderdeel van die digitale infrastructuur is het 5G-netwerk en glasvezelnetwerk. Met behulp van deze nieuwe netwerken kunnen veel meer apparaten tegelijk verbinding maken. De verwachting is dat hierdoor diverse nieuwe diensten ontwikkeld kunnen worden, bijvoorbeeld op het gebied van automatisch vervoer.

De uitrol van 5G en glasvezel is onderdeel van de transitie naar een digitale economie. Het vermogen om snel op dergelijke ontwikkelingen in te spelen is bepalend voor onze concurrentiekracht. Om dit voor elkaar te krijgen is samenwerking op dit thema noodzakelijk.


Connectiviteit Brigade

Een goede digitale infrastructuur kent geen grenzen. De provincie en andere partijen zijn gestart met de Connectiviteit Brigade. Experts helpen gemeenten bij de uitrol van glasvezel en 5G om samen de uitrol te versnellen.

Gemeenten

Gemeenten kunnen voor meer informatie en ondersteuning bij 5G en glasvezel terecht bij de volgende partijen.