Meer informatie en ondersteuningMinisterie van Economische Zaken en Klimaat

Op de website van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is  praktische informatie te vinden om gemeenten te ondersteunen bij het invullen van het lokale beleid op het gebied van hun digitale infrastructuur. Zowel voor vaste als mobiele telecommunicatienetwerken. Deze site bevat nuttige informatie over de belangrijkste onderdelen van het lokale beleid. Lees meer op de pagina Overalsnelinternet.nl/.

Antennebureau

Om bezorgdheid onder inwoners te voorkomen is het belangrijk om hen tijdig te informeren over de komst van nieuwe zendmasten. Op de website van het Antennebureau is meer informatie te vinden over vergunningverlening, stralingsmetingen en voorbeelden om een goede communicatie met inwoners vorm te geven. Lees meer op de pagina Antennebureau.nl/.

VNG

De VNG werkt samen met de ministeries van BZK en EZKZ en met gemeenten om de uitrol van 5G zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De komst van 5G biedt naast vragen over gezondheidszorg ook kansen voor de samenleving, maar de uitrol moet wel goed worden voorbereid. Hierover is meer informatie te vinden op de website van VNG. Daarnaast speelt de VNG een rol om op te komen voor de belangen van gemeenten als beheerders van de openbare ruimte. Lees meer op de pagina Rubrieken/onderwerpen/5g.

Netwerk digitale connectiviteit  - MRDH

De 23 gemeenten van de metropoolregio hebben een gezamenlijk actieprogramma opgezet waar Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)-gemeenten en enkele gemeenten buiten dit gebied deelnemen. Er wordt hierbij samengewerkt op onder andere de ontwikkeling van gezamenlijk beleid voor plaatsing van antennes en het ontwikkelen van de benodigde kaders om ervoor te zorgen dat de regio aantrekkelijk is voor private partijen om te investeren in glasvezelnetwerken en draadloze 5G-verbindingen. Lees meer op de pagina Netwerk-digitale-connectiviteit.

Ook aansluiten? Neem dan contact op met Britt Doornekamp .

InnovationQuarter – Roadmap next economy

De Roadmap Next Economy is een langetermijnvisie en onderscheidt 5 transitiepaden die nodig zijn om de nieuwe economie van de regio Zuid-Holland vorm te geven. InnovationQuarter is uitvoerder van de Roadmap Next Economy en richt zich op de acties die nodig zijn om de connectiviteit van de regio te verhogen en de stap te maken naar een digitale economie: betere digitale verbindingen, netwerken, platforms en data. Zie je als bedrijf of onderzoeksinstelling kansen in de ontwikkeling van 5G in Zuid-Holland dan kan InnovationQuarter je hierbij helpen. Meer informatie vindt je op de pagina van Innovationquarter.nl.
en bij Mick van Kappen .