Greenport West-HollandDe partijen in de Greenport West-Holland werken samen aan de Greenport 3.0

De ondernemers in de tuinbouwsector willen de positie als grootste productie- en handels- en kenniscentrum voor voeding, gezondheid en welbevinden ter wereld behouden en versterken.

De gebiedsverkenning moet samen met ondernemers en maatschappelijke organisaties leiden tot een gedeelde uitvoeringsstrategie voor het versterken van het gebied Westland.

CoalitieHOT

CoalitieHOT

GreenportWH

GreenportWO

MIRT

Haven

mainport2

De haven zal moeten inspelen op een toename van het goederentransport en de transitie naar een Biobased economy. De provincie richt zich op die transitie. De planning van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard is bijvoorbeeld ook bedoeld om voldoende ruimte beschikbaar te hebben voor aan de haven gerelateerde en agro-logistieke bedrijvigheid, om de mainport- en de Greenportontwikkeling te bevorderen.

Warmterotonde

Warmterotonde

Restwarmte uit het havengebied kunnen we transporteren naar het kassencomplex van het Westland, maar ook naar woningen in steden zoals Den Haag, Delft en Rotterdam. Gezamenlijk zullen deze leidingen de Warmterotonde vormen. Ook aardwarmtebronnen kunnen hierop worden aangesloten.

Kennis en innovatie

kennis en innovatie

Kennis en innovatieve toepassingen die hier worden ontwikkeld kunnen gebruikt worden in sterke clusters als het Havenindustrieel Complex en de Greenports.

Goederenvervoer

goederentrein2

Zuid-Holland is de transportprovincie bij uitstek. Dit is een gevolg van de aanwezigheid van de mainport Rotterdam, de greenports Oost en Westland, de Bollenstreek en Boskoop, een aantal grote bedrijven(terreinen) en de grote stedelijke gebieden.

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.