Fieldlabsfieldlabs header

Kansen verzilveren die de nieuwe economie biedt. Daarvoor heb je kennis nodig van nieuwe technologieën, nieuwe klanten en nieuwe markten. De 15 fieldlabs in Zuid-Holland helpen daarbij. In deze ‘labs’ worden nieuwe technologieën, producten en innovaties ontwikkeld, getest, gedemonstreerd en gevalideerd. Onmisbaar voor een sterke regionale economie.

In een fieldlab werkt het regionale bedrijfsleven intensief samen met kennisinstellingen. Bijvoorbeeld aan toepassingen van technologie als robotisering, 3D-printing en Big Data. In een fieldlab kunnen deze toepassingen in de praktijk worden getest, dat noemen we ook wel een real life testing ground. De fieldlabs hebben 3 doelen:

  • Versterking van de regionale economie
  • Bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken
  • Verbetering van de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt

Zuid-Hollandse fieldlabs

De 15 fieldlabs in Zuid-Holland vormen samen een regionaal netwerk voor cross-sectorale samenwerking en innovatie in de regio. De kracht van de fieldlabs is dat ze zich richten op mondiale vraagstukken en internationale marktkansen. Ze vinden oplossingen vanuit de sterke sectoren die kenmerkend zijn voor de regio, bijvoorbeeld de high tech sector, glastuinbouw of deltatechnologie.

Wat doet de provincie?

De provincie Zuid-Holland maakt zich hard voor ontwikkeling van de regionale fieldlabs. Bijvoorbeeld via het Investeringsprogramma Investeren in vernieuwen of het gezamenlijke programma van de Randstadprovincies ‘Kansen voor West 2’. De provincie werkt daarbij onder meer samen met de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Innovation Quarter. Concreet uit zich dat bijvoorbeeld in subsidiecalls en ondersteuning bij samenwerkingsverbanden.


Brochure Fieldlabs Zuid-Holland

fieldlabstructuur

SMITZH

Om de toepassing van Smart Manufacturing in onze regio te stimuleren en bedrijven te helpen met vragen, is het onafhankelijke loket SMITZH opgericht. Het gezamenlijk aanbod van 8 fieldlabs met specialismen als 3D-printen, big data en robotica kan veel bedrijven helpen om hun producten concurrerend te produceren. Door meer te investeren in Smart Manufacturing, versterken we de concurrentiepositie van de Zuid-Hollandse maakindustrie en verkleinen het oplopend personeelstekort.