Kennis en innovatieZuid-Holland kent een groot aantal locaties waar kennisintensieve bedrijvigheid en kenniswerkers zijn geconcentreerd rondom een universiteit, kennisinstituut of groot bedrijf. Deze vormen samen de kennisas.

Kennis en innovatieve toepassingen die hier worden ontwikkeld kunnen gebruikt worden in sterke clusters als het Havenindustrieel Complex en de Greenports.

De samenkomst van bekende multinationals zoals Shell, DSM en Unilever en kennisinstellingen hebben een gunstige invloed op de uitwisseling van kennis, mensen en middelen.