Provincie Zuid-Holland en Roboticsweek? Logisch, volgens Adri Bom-Lemstra
Je verwacht het misschien niet: het logo van de provincie Zuid-Holland tegenkomen tijdens de Roboticsweek. Toch ondersteunt ook de provincie dit internationale event dat van 19 t/m 21 april plaatsvindt in Zuid-Holland. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra legt uit waarom.

Wat heeft de provincie met robotica te maken?

“Als provincie werken we aan een innovatieve economie. Alleen als we producten en diensten kunnen leveren waar de nieuwe economie om vraagt, zorgen we voor een sterker Zuid-Holland. Daarom ondersteunen we ondernemers die daar aan werken, bijvoorbeeld aan robotica. Robotisering wordt inmiddels breed toegepast in de diverse sectoren waarin Zuid-Holland uitblinkt, zoals de maritieme maakindustrie, de glastuinbouw en medische technologie. Denk aan een robotarm die helpt bij onderhoud van schepen, zorgrobots of verpakkingsrobots voor groente en fruit.”

Hoe doet de provincie dat?

“We verlenen subsidies aan bedrijven die met innovatie bezig zijn. En we geven hen letterlijk en figuurlijk ruimte om te innoveren. Bijvoorbeeld in fieldlabs, broedplaatsen voor het bedenken, testen en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, cruciaal voor de transitie naar een duurzame digitale economie. Daarnaast ondersteunt de provincie regionale netwerken die werk maken van het bijeenbrengen van high-tech/Smart Industry bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. Ook fieldlab RoboValley, de organisatie die de Roboticsweek host, werkt daaraan. Zij ontvangen subsidie van de provincie om netwerkactiviteiten en themasessies te organiseren en om robotica als nieuwe bedrijfstak te promoten.”

Gaat dat ene fieldlab het verschil maken?

RoboValley maakt deel uit van een fieldlabinfrastructuur met op dit moment 15 Zuid-Hollandse fieldlabs. Alle sterke sectoren die kenmerkend zijn voor Zuid-Holland zijn vertegenwoordigd: van de tuinbouw, tot de medische of watersector. Samen vormen zij een lerend netwerk in de regio. Samen met de MRDH, onze ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter en TNO maken we onze hard voor de ontwikkeling van deze regionale fieldlabs. We hebben als regio namelijk alle ingrediënten in huis om een topregio te zijn, maar we moeten de kansen wel verzilveren.”

Hoe gaat de Roboticsweek daaraan bijdragen?

“De Roboticsweek is weer zo’n moment dat alle partijen die met de nieuwe economie bezig zijn bij elkaar komen. Ze laten elkaar zien waar ze mee bezig zijn, en inspireren zo anderen. Bovendien presenteren we Zuid-Holland als toonaangevende robotica-regio, dat trekt weer nieuwe kennis en kunde uit de hele wereld aan. Belangrijk ook: er is ontmoeting tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Allemaal kennis en ervaring vanuit een ander perspectief, maar wel allemaal met hetzelfde vraagstuk bezig. Waarom dus niet de handen ineen slaan? Samen kom je verder.”


Volg #IRW17 op Twitter