Vier thema's
Voor het sterker maken van de regio werken de partijen binnen het investeringsprogramma aan vier thema’s. Daaronder vallen zo’n 150 projecten. De provincie is niet bij alle projecten betrokken. Maar van sommige is de provincie juist weer trekker, bij andere kijkt de provincie op afstand mee. Zuid-Holland geeft impuls aan de volgende vier projecten: vernieuwen economie, vernieuwen energie, vernieuwen verbindingen en vernieuwen stad en omgeving.


Vernieuwen economie

Maasvlakte stortplaats

De nieuwe economie vraagt om een stevige ingreep in het vestigings- en innovatie­klimaat waar bedrijven en instellingen op creatieve en open wijze samenwerken. Daar horen nieuwe typen locaties bij, zoals field­labs, campussen en innovation districts.

Vernieuwen energie

Windmolens in volle zon

Er zijn volop mogelijkheden voor het hergebruik van grondstoffen en het duurzaam benutten van natuurlijke hulpbronnen. En Zuid-Holland is dé regio voor het in de praktijk brengen van de circulaire economie, bijvoorbeeld door aanwezigheid van de mainport en slimme oplossingen van TNO en de TU Delft.

Vernieuwen verbindingen

Ongelijkvloerse Kruising Burgemeester Smeetsweg (spoor/N11)

Goede verbindingen binnen en met de regio, nationaal en internationaal, zijn een basisvoorwaarde voor economische groei. Daarbij gaat het zowel om fysieke als digitale verbindingen. Verbindingen verbeteren zorgt er onder meer voor dat economische clusters samenwerking kunnen verstevigen en dat de arbeidsmarkt beter functioneert.

Vernieuwen stad en omgeving

Eensgezinswoningen bij sloot

Een goed woon-, werk- en leefklimaat en aanwezigheid van hoogkwalitatieve vestigingslocaties zijn belangrijke voorwaarden voor economische ontwikkeling. Een stedelijke regio met schone lucht, weinig milieuoverlast, veel groen en ruimte voor beweging heeft de toekomst. Daar maakt de provincie werk van.