Vernieuwingsprojecten economieDe nieuwe economie biedt nieuwe kansen. Maar voor bedrijven is het een hele uitdaging die te benutten, want daarvoor is kennis nodig van nieuwe technologieën, nieuwe klanten en markten. Fieldlabs – omgevingen waar innovaties worden ontwikkeld, getest en gedemonstreerd – kunnen hier een oplossing voor bieden. De Fieldlabs in Zuid-Holland richten zich op mondiale vraagstukken en internationale marktkansen voor onder andere de high tech sector, de glastuinbouw, het haven industrieel complex en deltatechnologie.

Projecten Fieldlabs

  • De provincie is samen met de MRDH trekker van de ongeveer 15 fieldlabs binnen het investeringsprogramma. Lees meer op de website van het investeringsprogramma.
  • De provincie richt zich op het tot stand komen van een overkoepelende infrastructuur voor alle fieldlabs.
  • De provincie zet cofinanciering in en zorgt daarbij voor multiplier met EU-fondsen (Kansen voor West).
  • De provincie zet samen met de andere Randstadprovincies de fieldlabs op de Europese kaart.

Naast de fieldlabs vinden er andere innovatieprojecten plaats. In de grote steden wordt volop geïnvesteerd door bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Buiten de grote steden zijn de havens, de Greenports en de logistiek belangrijke sectoren voor Zuid-Holland.