Vernieuwingsprojecten energie



Fossiele brandstoffen raken op. En dus moeten we tijdig investeren in nieuwe, duurzame energie. Gelukkig is binnen Zuid-Holland de opwekking van duurzame energie kansrijk. Denk aan geothermie (aardwarmte), biogas en zonne- en windenergie. Ook zijn er mogelijkheden voor efficiënter energiegebruik in industrie, glastuinbouw en bebouwde omgeving. Door in te zetten op bestaande en nieuwe, duurzamere bronnen en een warmtenet kan in de regio 65% warmte-energie worden bespaard. Daar werkt de provincie dan ook aan. Er wordt een warmte-infrastructuur aangelegd waarmee het mogelijk wordt om diverse regionale en lokale duurzame energiebronnen te ontsluiten en te verbinden.

Projecten energie