Vernieuwingsprojecten stad en omgevingEen goed woon-, werk- en leefklimaat en aanwezigheid van hoogkwalitatieve vestigingslocaties zijn belangrijke voorwaarden voor economische ontwikkeling. Een stedelijke regio met schone lucht, weinig milieuoverlast, veel groen en ruimte voor actieve mobiliteit en bewegen heeft de toekomst. Provincie Zuid-Holland is hier op diverse manieren mee bezig.

  • Tot 2030 moeten er ruim 230.000 woningen in stedelijk gebied bij komen. De provincie is verantwoordelijk het opstellen van de hiervoor benodigde verstedelijkingsstrategie.
  • De provincie werkt samen in het project 'Next generation woonwijken' om de oudere wijken weer aantrekkelijk te maken door ze om te vormen tot duurzame, gezonde, levensloopbestendige en betaalbare woon- en leefgebieden.
  • Andere ambitie is het beter toegankelijk maken en verbinden van het Metropolitane Landschap. Hiervoor zijn diverse projecten in het Investeringsprogramma opgenomen waarbij het trekkerschap van de individuele projecten veelal bij andere partijen ligt.