MoNEWment
Uitdaging: nieuw leven voor leegstaande monumenten

MoNEWment is een dating-/projectmanagement website die monumenten en mensen bij elkaar brengt. De website fungeert als een netwerk dat consumenten, professionals, innovators en monumenten met elkaar in contact brengt. Er start een traject zodra er een match is gevonden tussen een monument en er genoeg mensen zijn om dit te vullen en financieren. Tijdens dit traject kan de MoNEWment-site fungeren als een projectmanagement website, waar betrokkenen met elkaar in contact kunnen blijven en bijvoorbeeld taken kunnen verdelen en afstemmen. De website is een hub die innovatie, samenwerking, ontwikkeling en investeringen bevordert. Hierdoor kunnen leegstand, hoge onderhoudskosten van gebouwen en woningnood tegen worden gegaan en nieuw leven in de panden worden geblazen.

Op 13 september start de eerste campagne waarbij een eerste pand wordt gematcht.


Logo van MoNEWment