Noorderwind




Uitdaging: afval omzetten in nieuwe producten

Noorderwind faciliteert design sprints om duurzame innovatie te versnellen. Door hun expertise in circulaire economie, upcycling en productontwikkeling, support Noorderwind bedrijven kansen te vinden voor hun afvalstromen. Een bedrijf formuleert een uitdaging: Noorderwind brengt de juiste expertise en ontwerpers bij elkaar om een team van een bedrijf aan te vullen. Door deze methode toe te passen in het innovatieproces, hoopt zij de kans op succes van eind producten van bedrijven te vergroten.

REsprint

Het team van REsprint heeft een methodiek ontwikkeld waarmee het in 5 dagen afvalstromen in kaart brengt om deze vervolgens te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Deze methodiek wordt bij de verbouwing van het provinciehuis voor het eerst in de praktijk gebracht. Binnen vijf dagen ontwerpt REsprint van reststromen uit het gebouw een nieuw tastbaar product. Denk bijvoorbeeld aan een interieurelement. Van 28 tot en met 30 augustus gaat REsprint in de expositieruimte bij de MSA-hal aan de slag. Loop eens langs en kijk hoe ze dat doen. Op 7 september presenteert REsprint het daadwerkelijke product aan de provincie


Noorderwind logo

Meer informatie