Startup in Residence 2020Headerafbeelding Startup in Residence 2020

Startup in Residence(SiR) is hét samenwerkingsprogramma binnen de overheid met startups. Bij het SiR-programma haalt de overheid startups in huis om na te denken over de opgaves van de toekomst.


De provincie doet deze uitvraag voor de derde keer. In het nieuwe programma slaan diverse overheidsinstanties de handen in een en lanceren ze gezamenlijk een programma. Provincie Zuid-Holland, Gemeente Den Haag, Ministerie BZK, Ministerie EZK en Ministerie LNV willen deze samenwerking nu een stap verder brengen. In dit programma gaan overheden interbestuurlijke uitdagingen aan, die overstijgend zijn en dus van belang voor diverse overheden, om innovatieve projecten te versterken en versnellen.

Dit jaar kunnen startups aan de slag met 19 vraagstukken. Bijvoorbeeld: hoe kunnen we vroegtijdig werkstress signaleren? Hoe kunnen we producten uit de energietransitie circulair maken? En hoe kunnen we geluidsoverlast aanpakken?